mormedbarn
middag
 spectro liver
massasjeT
ginkgo
 

 

 biopati_symbol

BIOPATI

BIOPATI - OPPRINNELSEN
MENNESKETS HELSETILSTAND
HVA ER SUNNHET ?
ÅRSAKENE TIL SYKDOM
SYKDOMSFASENE I BIOPATI
BEHANDLINGSMETODENE
ANALYSEMETODENE I BIOPATI
HVOR RASKT VIRKER KUREN
MEDISIN + NATURMIDLER ?
SYMPTOMFORVERRING VED KUR ?

LENKER
KONSULTASJON HOS MEG
TIMEBESTILLING/INFORMASJON

 

BIOPATI - OPPRINNELSEN

Starten. Biopatien ble grunnlagt av den danske behandler og forfatter Kurt Nielsen på begynnelsen av 80-tallet. Den første biopat-skolen ble etablert i København i 1981. Samme år ble biopat-tittelen registrert og varemerkebeskyttet. Seinere har biopati spredt seg til de øvrige skandinaviske landene samt Spania og England. Antall biopater i Norge er i dag stadige økende.

Beskrivelsen av biopati. Metoden er utførlig beskrevet i hans bok "Biologisk regenerasjon" (Minerva 1981) og i en populær introduksjon til emnet i boken "Biopati" (Logos 1986). Hans siste bok om biopati heter "Regenerasjon - den anden vej til sunnhed" (Logos).

Det filosofiske grunnlaget. Navnet biopati er satt sammen av de greske ordene BIOS
(=liv) og PATOS (=følelse, lidelse, sykdom). Biopati er en alternativ helhetsterapi, og er satt sammen av amerikansk biologisk medisin, tysk immun- og symbioseterapi samt skandinavisk naturmedisin. Filosofien er også sterkt preget av den kinesiske medisinen
(akupunktur). Biopati er altså intet grunnleggende nytt, men en sammensetning av flere terapiformer som til sammen kompletterer hverandre. Denne kompletterende sammensetningen er etter min mening biopatiens store styrke. Dette gjør at den tar hensyn til ALLE faktorer som spiller inn ved sykdom.

Til toppen av siden.MENNESKETS HELSETILSTAND

Helsetilstanden. Innen biopati oppfattes menneskets helsetilstand som et naturlig resultat av dets samspill med miljøet, dets forhold til andre mennesker, seg selv og tilværelsen.

Sykdom
. Det vi vanligvis kaller sykdom er intet annet enn et biprodukt av en
omfattende degenerasjonsprosess, og denne degenerasjonen er en naturlig følge
av vår samlede livssituasjon. Hva spiser vi, hva tenker og føler vi, hva
utsettes vi for av forurensning, hvilke gener har vi fått utlevert og hvilke
mikrober har vi arvet?

Helbredelse. Virkelig helbredelse krever derfor en regenerering av organismen som helhet. Helbredelse krever REELLE FORANDRINGER i et menneskes liv, både fysisk, psykisk og ernæringsmessig. I denne sammenheng må det nevnes at symptomundertrykkelse med medisin ikke er reell helbredelse. Det hender at vi må bruke dette for å redde liv, men i de fleste tilfeller hadde en naturlig regenerering vært å foretrekke.

Til toppen av siden.HVA ER SUNNHET ?

Samspillet i kroppen. I kroppen foregår det til en hver tid tusenvis av
biokjemiske prosesser. Alle disse reguleres og integreres til en samspillende
enhet av nervesystemet, hormonsystemet og immunsystemet.

Kroppens indre balanse
. Når alle prosessene forgår i god harmoni med hverandre blir saltkonsentrasjon, temperatur, væskebalanse, O2- og CO2-konsentrasjon, næringsstofftilførsel og fjerning av avfall konstant regulert og holdes innenfor snevre og optimale grenser. Dermed opprettholdes det på cellenivå et rimelig stabilt indre miljø på tross av skiftende ytre begivenheter. Denne indre balanse kalles HOMØOSTASE og er en forutsetning for vår sunnhet.

Til toppen av siden.ÅRSAKENE TIL SYKDOM


Det finnes tusenvis av faktorer som belaster oss, og som dermed forstyrrer homøostasen (kroppens sunne likevekt). I biopatien kalles dette ANTI-HOMØOSTATISKE FAKTORER (AHF), og kan deles inn i kategoriene nedenfor:

 1. PSYKISKE FAKTORER
  Konflikter, traumer fra fortiden, uheldige sosiale forhold, forskrudde livsfilosofier etc. Alt dette kan medføre psyko-somatiske sykdommer, d.v.s. fysiske sykdommer som har psykisk årsak.

 2. KONSTITUSJONELLE FAKTORER
  Herunder tilhører all opprinnelig påvirkning fra våre foreldre. D.v.s. genene, morens tilstand under graviditeten, fødselsforløpet, medfødte forgiftninger og sist men ikke minst MIASMENE (arvede infeksjoner fra forfedrene) som disponerer
  for mange sykdommer.

 3. MIKROBIOLOGISKE FAKTORER
  Patogene mikroorganismer som bakterier, virus og sopp kan medføre betennelser, infeksjoner og forgiftninger. Disse kan også føre til at de "snille" bakteriene på slimhinnene våre fortrenges til fordel for de "slemme". Resultatet kan være all verdens symptomer og sykdommer.

 4. KJEMISKE FAKTORER
  Disse deles inn i 2 undergrupper:
  1. Mangeltilstander: Underskudd av vitaminer, mineraler, umettede fettsyrer,proteiner, enzymer, etc...
  2. Forgiftninger: Miljøgifter, medisiner, stimulanser (narkotika, tobakk, alkohol, store mengder kaffe), toksiner fra patogene mikroorganismer, amalgan-fyllinger og giftige stoffskifteprodukter.


 5. FYSISKE FAKTORER
  Mekaniske skader, manglende mosjon, lite sol, mangel på frisk luft og søvn, skadelig stråling fra vannårer og elektriske installasjoner, radiaktiv stråling, dårlig ionebalanse i boligen.
Menneskets helse påvirkes altså av alle disse faktorene. Når man blir syk er alltid flere av disse faktorene tilstede og virker sammen. Ideen om en sykdom med bare en årsak holder ikke.

Til toppen av siden.SYKDOMSFASENE I BIOPATI

Kroppens tilpasning. Kroppen utsettes konstant for de sykdomsfremkallende faktorene beskrevet i forrige avsnitt (anti-homøostatiske faktorer). I denne situasjonen prøver
kroppen å tilpasse seg situasjonen så godt den kan for å regulere seg tilbake i likevekt.
Denne tilpasning kalles ADAPTASJON.

Stressyndromet. Uansett type belastning utløses alltid de samme fysiologiske aksjonene, "stressyndromet". Stresstilstanden kan vare lenge eller kort, være alvorlig eller overfladisk, avhengig av graden av belastning. Ved langvarige belastninger mislykkes kroppen i å tilpasse seg, og den går over i en utmattelsesfase. Grunnen er da lagt til kronisk sykdom.

Behandling av stressyndromet. Som nevnt ovenfor er stressyndromet en felles faktor i enhver sykdom, uansett årsaker og sykdommens art eller om den er fysisk eller psykisk. Dette utnyttes i biopatiens grunnprogrammer, som motvirker stressyndromets skadelige virkninger og gir kroppen mere energi til å helbrede seg selv. Grunnprogrammene omfatter urter med styrkende, avgiftende, ernæringsrike og regulerende egenskaper, men også kosthold, vitaminer, mineraler, fettsyrer og symbiosemedisin (se beskrivelse seinere).

Sykdomsfasene. Når belastningen over tid blir for stor blir kroppen tvunget til å tilpasse seg (adaptere) på et lavere nivå enn det optimale. Kroppen kan da gjennomløpe en rekke adaptasjonsfaser (tilpasningsfaser) med start i fase 1 som representerer den helt sunne tilstand. Høyere faser betyr økende degenerasjon og sluttfasen (fase 7) er kreft. Biopatiens hensikt er å snu denne utviklingen, å sørge for at klienten går tilbake opp gjennom fasene tilbake til fase 1 (ideelt sett). Ja kjære leser, det er fullt mulig å snu en negativ utvikling av kronisk sykdom. Ikke alltid selvsagt, men svært ofte hvis man gjør de riktige grepene. Nedenfor følger en beskrivelse av fasene.

bio_faselinjen Fase 1: REGULASJON
Dette er den sunne tilstanden der kroppen lett regulerer seg fri fra mindre forstyrrelser. Hvis organenes normale regulering ikke er tilstrekkelig, må disse øke innsatsen litt for å kompensere for overbelastninger.
Symptomer: Ingen.

Fase 2: DYSFUNKSJON
Kroppen utviser noen "feilfunksjoner" som uttrykk for økt regulering og avgiftning.
Symptomer: mindre forbigående symptomer som snue, hodepine etc.

Fase 3: AKUTT DYSBIOSE
Akutte infeksjonssykdommer med feber og ekstrem avgiftning.
Symptomer: Forkjølelse, influensa etc. m/svette, diare etc.

Fase 4: KRONISK DYSBIOSE
Kroniske betennelser (også kalt FOKUS) i f.eks. bihuler, hals, tarm, kjønnsorganer og urinveier. Dette er innkapslede betennelser uten feber som belaster kroppen med toksiner. Disse har spesielt lett for å oppstå dersom man i fase 3 undertrykker infeksjonen med antibiotika. Antibiotikaen dreper riktignok mikrobene, men den hindrer faktisk kroppen i å overvinne sykdommen på en naturlig måte og dermed bygge opp immunitet. Årsaken til at du ble angrepet av mikrobene er IKKE fjernet (toksiner, feil mengde mineraler og vitaminer etc..). Dessuten tar antibiotikaen også knekken på de sunne tarmbakteriene som du trenger som motvekt til de skadelige, slik at du kan bli mer mottagelig for nye infeksjoner. Febernedsettende midler øker også risikoen for dannelse av kroniske betennelser fordi immunsystemet da hindres. Riktignok forsvinner de akutte plagene, men EGENTLIG er man blitt sykere og har lagt en kronisk belastning på immunsystemet. Antibiotika bør bare brukes der det er fare for liv og helse eller hvis mikrobene ikke lar seg fjerne med andre naturmedisinske metoder.
Disponerer for: Nedsatt vitalitet, allergi og kroniske sykdommer.

Fase 5: ALLERGI
Kroniske dysbioser (fase 4) forstyrrer immunsystemet og bryter ned slimhinner og hud. Dette gjør at fremmedstoffer uhindret slipper inn i kroppen og medfører f.eks. høysnue, astma, neslefeber og matallergi.

Fase 6: DEPOTDANNELSE
Kroniske dysbioser og allergier medfører større tilførsel av toksiner og andre skadelige stoffer. Dette må deponeres i bindevevet for å hindre organskade.
Sykdommer: Ledd- og giktsykdommer, kretsløpsforstyrrelser, slappe indre organer, eksem etc.

Fase 7: INTRACELLULÆR DYSBIOSE
Forstyrrelse av cellenes indre struktur som følge av forgiftning eller mutasjoner. De lærde strides litt her, men uansett er fase 7 en naturlig følge av fase 6.
Sykdommer: Kreft.


Bevegelsen ned gjennom fasene er en generell degenerasjonsprosess, som ledsages av spesifikke sykdommer. For å reversere prosessen MÅ MAN behandle hele kroppen. Det betyr at man må sette i verk tiltak som styrker kroppen generelt (riktig kosthold, fjerne kroniske betennelser, styrke nyrer, lever, tarm, meridianer etc). Bare å ta en salve mot eksem løser aldri det grunnleggende problemet.

Til toppen av siden.BEHANDLINGSMETODENE


Biopatisk behandling består av et regenerasjonsprogram som er en kombinasjon av følgende:
 1. KOSTTERAPI
  En diett som ikke er fanatisk, men tilpasset klientens reelle behov.
 2. VITAMINTERAPI
  Vitaminer i store, men velavbalanserte doser, som øker kroppens regulasjon- og funksjonsevne.
 3. MINERALTERAPI
  Tilførsel av manglende organiske mineralsalter øker kroppens selvhelbredende evne. Ved sykdommer sees generelt store mangler/overskudd av flere mineraler.
 4. REGULASJONSTERAPI
  Urtene kan bl.a. brukes til å regulere organene (lever, nyre, tarm, kretsløp etc.) tilbake til normal funksjon. Ved sykdommer er disse alltid i ubalanse.
 5. SYMBIOSETERAPI
  Denne terapien øker immunkapasiteten. Kroppen kan da selv bekjempe infeksjoner, betennelser og forgiftninger samt å gjenoppbygge den naturlige hud- og slimhinnefloraen (f.eks i tarmen). Det anvendes homeopatiske preparater av mikroorganismer samt tilskudd av levende bakterier (melkesyrebakterier for tarmfloraen). Man kan også bruke urter som virker på kroniske betennelser og til generell stimulering av immunforsvaret.
Kombinasjonen av disse 5 terapiene er biopati, og som alle biopater har felles. Utover dette bruker de fleste biopater øreakupunktur, soneterapi, bioelektronisk funksjonsanalyse (biotron) eller kinesologi (inngår også i utdannelsen).

Det er ekstremt viktig at biopaten også søker å ELIMINERE ÅRSAKENE (se tidligere avsnitt) til at klienten ble syk, der disse ikke er tatt hånd om i øvrig biopatbehandling (f.eks. jordstråling, arbeidsstilling, forgiftninger, tannfyllinger). Ved behov vil biopaten henvise til nødvendig behandling (f.eks. medisinsk behandling, kiropraktikk eller psykoterapi).

HVERT MÅLTID BØR VÆRE:

 • Velsmakende
 • Fra ferske råvarer
 • Riktig forhold mellom protein, fett, karbohydrater og frukt og grønt.
 

bio_biopatmat


Til toppen av siden.ANALYSEMETODENE I BIOPATI

Biopatien stiller IKKE medisinske diagnoser. Vi overlater til legene å sette navn på klientenes symptomer. Biopaten forsøker derimot å analysere seg frm til et helthetsbilde av klientens biologiske situasjon, for å kunne utarbeide et relevant regenerasjonsprogram.

Biopaten trenger å:
 1. Bestemme sykdomsfasen (de ulike fasene krever ulike tiltak).
 2. Lokalisere eventuelle kroniske betennelser (dysbioser).
 3. Vurdere meridian- og organfunksjoner.
 4. Fastslå vitamin og mineralmangler.

Hjelpemidlene biopaten anvender til dette formålet:

 1. Omfattende intervju med bl.a. kartlegging av tidligere/nåværende sykdommer og kosthold (obligatorisk.
 2. Noen få biopater bruker mørkefeltsmikroskop for å undersøke blodstrukturen.
 3. Biotron (elektronisk måling av akupunkturmeridianer på hender og føtter samt måling av vitamin- og mineralmangler) eller andre mer moderne elektroniske apparater.
 4. Kinesologi (samme formål som biotron).
 5. Irisanalyse (i øyet vises svekkelser i alle deler av kroppen).
 6. Soneterapi (under foten gjenfinnes svekkelser i alle deler av kroppen).
 7. Øreakupunktur (i øret gjenfinnes svekkelser i alle deler av kroppen).

Jeg anvender Introspect Oberon og irisanalyse. Ingen av metodene nevnt ovenfor er en del av biopatiske system. Hver biopat velger de hjelpemidlene de føler passer dem best.

Til toppen av siden.HVOR RASKT VIRKER KUREN ?

Naturmedisinsk behandling tar som regel lenger tid enn konvensjonell medisin. Årsaken til dette er at naturmedisin i større grad tar sikte på å eliminere årsaken, ikke bare symptomene. Ved å dempe symptomene blir man ikke frisk, men skyversykdommen bare lenger inn i kroppen. Før eller seinere vil den da komme tilbake i en ny og farligere form. Forskjellen på skolemedisin og naturmedisin er ofte den at skolemedisinen OVERSTYRER kroppens egne bestrebelser på å bli kvitt problemet. Plagene forsvinner midlertidig, men man har ofte ikke gjort noe for å styrke kroppen. Naturmedisinen styrker derimot kroppens egen bestrebelser på å helbrede seg selv, og dette er nesten alltid det beste. I tilfeller der det er fare for livet (eller varig men) bør man bruke skolemedisin, og da SKAL man bruke det.

Som en tommelfingerregel kan man si at man tenger like mange måneder på å bli frisk, som det tok år å bli syk. Kroniske degenerative sykdommer utvikles over flere år, slik at klienten er nødt til å utvise tålmodighet.

Til toppen av siden.MEDISIN + NATURMIDLER ?

Hemmer skolemedisin naturmedisin? Legeordinert medisin har nesten alltid bivirkninger og kan hemme/blokkere effekten av naturmedisin. Men man skal aldri fjerne livsviktig legeordinert medisin. Kontakt legen din hvis du du er i tvil. Hvis du tar kjemisk medisin som kan unnværes eller byttes ut med naturmedisin e det det beste.

Hemmer naturmedisin skolemedisin? Generelt vil jeg si nei, men det finnes nok sjeldne tilfeller der urter mottvirker effekten av visse typer skolemedisin. I så fall terapeuten kjenne til denn virkningen og unngå disse. Disse urtene er dessuten stort sett forbudt. Årsaken til at naturmedisin ikke hemmer skolemedisin er igjen at naturmedisin stimulerer kroppens egne selvhelbredende krefter uten å utøve dramatiske inngrep i kroppsfunksjonene.

Til toppen av siden.SYMPTOMFORVERRING VED KUR ?

Helbredelseskriser. I avsnittet om "sykdomsfasene" forklarte jeg at kroppen i en degenerasjonsprosess beveger seg fra lavere faser til høyere, som blir atadig mer alvorlige. Når man starter et regenerasjonsprogram beveger kroppen  seg motsatt vei, fra høyere til lavere. Det som da skjer er at symptomene fra tidligere sykdommer kommer tilbake. Dette er sykdommer man trodde man var kvitt, men som bare hadde kapslet seg inn og blitt kroniske. Det er svært viktig å være klar over   at dette bare er et midlertidig og kortvarig fenomen, og at det er helt nødvendig å gjennomløpe disse helbredelseskrisene for å fortsette den positive utviklingen.

Et lite eksempel:
Anta at du får en infeksjon og føler deg virkelig syk, med feber og slapphet (fase 3). Anta videre at du tar antibiotika, og dermed undertrykker sykdommen, slik at du passerer videre til fase 4. Sykdommen har da blitt en kronisk innkapslet betennelse som belaster kroppen (de fleste av oss har slike). Ved biopatisk behandling"åpnes" denne lukkede betennelsen slik at immunforsvaret kan starte kampen mot mikrobene. Du blir da igjen "syk", men hvis du lar immunsystemet ditt kjempe i fred vil det seire over mikrobene og passerer tilbake til dase 2 og 1.

Til toppen av siden.LENKER

Klikk her for lenker angående biopati.KONSULTASJON HOS MEG

Velkommen. Du ønskes velkommen og får en kopp urtete hvis du har lyst.

Intervjuet. Jeg spør deg ut om hvilke problemer du har i dag, og også om alle tidligere problemer. For å kunne sette opp et best mulig program har det stor betdning å få oversikt over utviklingen over flere år. Jeg spør også om kostholdet, tidligere operasjoner, kosttilskudd etc.

Testing. Så fotograferer jeg øynene dine for irisanalyse og evnt tester deg  med Introspect-maskinen min. Mens jeg tolker bildene fyller du ut noen spørreskjema

Biopaten i tenkeboksen. Du venter litt mens jeg utarbeider programmet ditt.

Forklare programmet for klienten. Vi går gjennom programmet sammen slik at du er helt sikker på hva/hvor mye du skal ta av vitaminer, mineraler, urter og symbiosemedisin samt nødvendige endringer med kostholdet. Andre ingredisenser kan også inngå. Alt trenger å vite får du skriftlig. Hvis tilfellet ditt er spesielt komplisert sender jeg deg hjem og sender programmet i ettertid.

Neste konsultasjon  er normalt etter en måned. Antall nødvendige konsultasjoner varierer i hvert enkelt tilfelle. Hvis det oppstår problemer med kuren din, eller du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt på tlf eller mail.
LYKKE TIL!

Til toppen av siden.TIMEBESTILLING/INFORMASJON

Praktisk informasjon, timebestilling, priser og tlf.nr timebestilling

 

TERAPIER
KORTVERSJONENE
Biopati (detaljene)
  - Kosthold
  - Vitaminer og min.
  - Phytoterapi
  - Immunterapi
Blomstermedisin
Hårmineralanalyse
Matintoleransetest
Nordlys massasje
ANALYSEMETODER
Intervju
Irisanalyse
Introspect oberon
Symptomanalyse
 Biopat Terje Valentinsen, Tlf.95815082     Timebestilling/informasjon     Terje     Lenker     Startsiden