mormedbarn
middag
 spectro liver
massasjeT
ginkgo
 

 

 

 agrimony

  Agrimony

 

 

 

 

 

 clematis

  Clematis

 

 

BLOMSTERMEDISIN
large    cerato

 

 

 

BLOMSTERMEDISIN - OPPRINNELSEN
HVA ER BLOMSTERMEDISIN ?
VED HVILKE UBALANSER ?
HVOR EFFEKTIVE ER BACH REMEDIENE ?
BIVIRKNINGER/KOMBINERE ANNEN MEDISIN ?
HVORDAN VELGES DET RETTE REMEDIET ?
HVORDAN BRUKES BACH REMEDIENE ?

LENKER
KONSULTASJON HOS MEG
TIMEBESTILLING/NFORMASJON

 

BLOMSTERMEDISIN - OPPRINNELSEN

Edward Bach. Mellom 1928 og 1935 oppdaget den engelske legen Edward Bach en serie på 38 blomster hvis essens/energi kunne brukes mot følelsesmessige ubalanser. Dette klarte han ved å smake på duggen på bladene om morgenen, noe som vitner om mannens enorme følsomhet. Før han gikk ut i skogen for å smake, satte han seg selv i den negative tilstanden han ønsket å finne et botemiddel for. Teorien er at solen trekker plantenes høyere energier/vibrasjoner ut i vannet. 

Bach remediene. 12 av blomstene kalte Bach "The 12 healers". Disse er konstitusjonsremediene til de 12 følelsesmessige grunntypene. Resten av blomstene er til mer generelle ubalanser som de fleste havner i av og til. "Nødhjelpsremediet" består av en kombinasjon av 5 av blomstene som kan brukes i akutte krisesituasjoner.

Fremstillingen av remediene gjøres på 2 ulike måter, ved sol-metoden (legge bladene i vann i sol) og kokemetoden. Den ferdige essensen lagres på essensflasker med alkohol.

Blomstermedisinen i dag. Bach remediene ble en suksess, og brukes i dag over hele den vestlige verden. Etter Bach ble det utviklet flere andre serier blomstermedisiner, og stadig flere kommer til. I dag ser dette ut til å utvikle seg mot noe som kalles "frekvensmedisin", der man også bruker andre ting enn blomster som kilde til gunstige vibrasjoner.

Til toppen av siden.

 

HVA ER BLOMSTERMEDISIN ?

Positive vibrasjoner. Blomstermedisin er enkelt sagt positive vibrasjoner konservert i alkohol på små flasker. De mange ulike remediene er laget av forskjellige blomster, og brukes ved ulike negative karaktertrekk og følelsesmessige problemer.

Ulike typer blomstermedisin. Det finnes mange forskjellige serier blomstermedisin (Bach, perelandra, bush, pegasus etc), og de har litt forskjellige virkningsområder. Bach er det eldste og fremdeles det mest anvendte systemet. Felles for dem alle er at de virker på et nivå over det fysiske, i motsetning til urtemedisin. 

Resten av denne siden beskriver bach remediene, som jeg kjenner best. Sansynligvis har beskrivelsene også stor gyldighet for andre typer blomstermedisin.

Til toppen av siden.

 

VED HVILKE UBALANSER ?

De 38 blomstene til Bach representerer et utvalg for de fleste grunnleggende formene for følelsesmessige problemer som hat, irritabilitet, engstelse, tankespinn, stress og krisesituasjoner osv... Barn og dyr synes å være mere mottagelige enn eldre.
Remediene brukes oftest som støttebehandling til annen behandling, og for å oppnå et mer balansert/fullverdig liv. Selv om bedring av det psykiske ofte virker tilbake på kroppen, kan man IKKE forvente at blomstene helbreder kroniske sykdommer eller psykiske lidelser. Blomstene må IKKE erstatte annen relevant behandling hos lege eller psykiater.

KORT BESKRIVELSE AV BACH REMEDIENE; I HENHOLD TIL EDWARD BACH.

 Agrimony Skjuler pinefulle tanker bak sorgløs fasade.
 Aspen Uforklarlig angst, skjuler frykt for truende uhell.
 Beech Krittiserer, er intolerant og arrogant. Dømmer uten innfølingsevne
 Centaury Svak vilje, godmodighet som utnyttes, kan ikke si nei.
 Cerato Manglende tillit til egen intuisjon, spør andre hele tiden.
 Cherry Plum Angst for å miste fostanden og for å handle overilt.
Ubeherskede utbrudd.
 Chestnut Bud Lærer ikke av sine feil, bearbeider ikke tidligere erfaringer.
 Chicory Herskesyk, intens og krevende personlighet.
Manipulerer og krever oppmerksomhet.
 Clematis Dagdrømmer, er i sin egen verden, ser ikke hva som skjer rundt en.
 Crab apple Føler seg uren/infisert innii eller utenpå, svært pertentlig.
 Elm Følelsen av ikke å klare oppgaven sin.
 Gentian Blir lett motløs. Tvilende, pessimistisk og skeptisk.
 Gorse Totalt uten håp, følelsen av at "ingenting nytter".
 Heather Taletrengt, selvopptatt og taler ustanselig om egne problemer.
 Holly Hat, sjalusi, misunnelse.
 Honeysuckle Lever i fortiden, lengter tilbake i tanker og tale.
 Hornbeam Tretthet, vedvarende eller kortvarig mental utmattelse.
 Impatiens Høyt tempo, utålmodighet, overdrevne reaksjoner.
 Larch Dårlig selvtillit, forventer å feile.
 Mimulus Spesifikk angst for et eller annet man kjenner til, fryktsomhet.
 Mustard Perioder med dypt tungsinn og melankoli som kommer og går helt uforklarlig.
 Oak Den som kjemper under store byrder, men likevel er seig og trofast.
 Olive Total utmattelse, ekstremt trett i kropp og sinn.
 Pine Selvbebreidelse, skyldfølelse, piner seg selv med dette.
 Red Chestnut Overdreven bekymring og engstelse for andre.
 Rescue Remedy Til bruk i enhver krisesituasjon (kombinasjon av 5 remedier)
 Rock Rose Akutt frykt, desperat panikkfølelse.
 Rock water For hard mot seg selv, stenge/stive hensikter, undertrykte behov.
 Sclerantus Ubesluttsom, rives mellom 2 muligheter, indre ulikevekt.
 Star og Bethlehem Bivirkningene av kroppslige, sjelelige og åndelige sjokk, før og nå.
 Sweet Chestnut Dyp fortvilelse, gensene er nådd.
 Vervain Overivrig for en sak, rovdrift på egne krefter.
 Vine Dominerende, maktsyk, tyrannisk.
 Walnut Usikker og påvirkelig ved "nyorienteringer" i livet.
 Water Violet Indre reserverthet, stolt tilbaketrukkenhet, isolert overlegenhet.
 White Chestnut De samme tanker kretser ustanselig i hodet, blir ikke kvitt dem.
 Wild Oat Finner ikke sin livsoppgave, sine mål.
 Wild Rose Manglende deltakelse, apati, oppgitt innstilling.
 Willow Bitterhet, offer for "skjebnen", indre sinne.

Til toppen av siden.

 

HVOR EFFEKTIVE ER BACH REMEDIENE ?

Virkningen kan variere mye, avhengig av flere forhold. Noen ganger trenger man blomstene over lang tid, og andre ganger kun i dager eller uker. Det hender også at ingen bedring inntreffer uansett. Hvis man ikke finner det rette remediet skjer det naturligvis lite. Noen spesielt følsomme personer kan umiddelbart kjenne virkningen bare ved en dråpe på tunga. Barn har ofte bedre respons enn voksne. Dette kommer kanskje av at voksnes problemer har vart over mye lenger tid, og at barn ofte er mer naturlige?

En positivt innstilling til å endre på negative holdninger gjør blomstene mer effektive. Har man bestemt seg for å være negativ er det lite som nytter.

Type problem. Effekten avhenger også av om du prøver å bearbeide et grunnleggende følelsesmessig problem som er dypt rotfestet. Daglige skiftninger i følelsene tar det ofte kortere tid å bearbeide.

Av egen erfaring har jeg opplevd alt fra umiddelbar effekt (sekunder) til ingen virkning i det hele tatt.

Til toppen av siden.

 

HVORDAN VIRKER BACH REMEDIENE ?

Bach blomstene påvirker holdninger og følelser direkte. De virker på et høyere plan enn det fysiske. Man kan si at de inneholder de positive vibrasjonene som den ubalanserte personen mangler. Personen vil så påvirkes av de gode vibrasjonene.
En liten sammenlikning: Forestill deg at du en dag er depressiv. Hvis du så kommer sammen med en optimistisk person påvirkes du av denne og humøret stiger. Bach blomstene virker litt tilsvarende. Det kan virke som om dette er det motsatte prinsippet av homøpati, uten at jeg vet så mye om det. 

Til toppen av siden.

 

BIVIRKNINGER/KOMBINERE ANNEN MEDISIN ?

Bach blomstene selges fritt uten noen som helst restriksjoner. Dette er fordi de ikke har bivirkninger. Muligens kan det forekomme såkalte "helbredelseskriser".
Siden blomstene virker på et høyere plan enn det fysiske, vil de ikke lage problemer for medisinsk behandling. 

Til toppen av siden.

 

HVORDAN VELGES DET RETTE REMEDIET ?

Det er flere måter å velge det rette remediet på:

  • Finne remediet selv
    Bach blomstene er så enkle å bruke at dette går utmerket, dersom man er villig til å investere i et sett til noen tusen kr. Man kan også kjøpe enkeltflasker til 100-200 kr. Fordelen med å diagnostisere seg selv er at man tvinges til selvobservasjon, som kan resultere i større selvinnsikt. Man får da en terapeutisk effekt både energetisk via blomstene og gjennom det mentale (dersom man anvender sin nye innsikt positivt).
  • Ordinering fra terapeut
    Terapeuten kjenner remediene mye bedre enn klienten, og har derfor ofte større forutsetninger for å velge rett. Jeg tror at samtale og observasjon av klienten er en god metode. Terapeuten lytter og observerer mens klienten forteller om sin situasjon. Det er også mye terapi i å bli "sett" av et annet levende menneske. Likeledes er det av uvurderlig betydning at klienten får anledning til å snakke åpent om sine problemer. Ofte kan dette øke klientens selvinnsikt slik at denne foretar positive endringer i livet sitt.
  • Kinesologi, biotron og pendulering
    Hvor korrekte disse metodene er avhenger selvsagt av terapeutens dyktighet, som ved andre metoder. Hvis man kun bruker slike metoder mister man mange av fordelene nevnt i forrige avsnitt.

Til toppen av siden.

 

HVORDAN BRUKES BACH REMEDIENE ?

Anskaffelse. De 38 BAch flaskene kjøpes på små enkeltflasker, enten hele settet eller enkeltflasker.

Tilberedelse. Når man har valgt de ønskede remediene (1-5) skal disse blandes i en pipetteflaske. Man tar da f.eks. 3 dråper fra hver essensflaske som dryppes oppi pipetteflasken på 30 ml (fra apotek). Så tilsettes 1-2 ts konjakk eller brandy for å hindre forråtnelse. Resten av flasken fylles med rent vann (kildevann er best). Pipetteflasken merkes med innhold, bruksanvisning og dosering (hvis du er hos terapeut). Blandingen varer i 3-5 uker.

Dosering. Normalt 5 dråper fra pipetteflasken 4 ganger daglig. I akutte situasjoner kan man innta 2 dråper fra essensflasken (særlig Rescue remedy) i et glass vann og drikke litt flere ganger i timen.

Bruk og oppbevaring. Dråpene kan tas på tungen, uavhengig av måltider. Flasken kan bæres i lomma gjennom hele dagen. Ved sterk varme kan det inntreffe forråtnelse i flaska (ses som bunnfall). Da må ny blanding lages. Dette motvirkes ved å oppbevare flaska i kjøleskap eller øke alkoholmengden.

Til toppen av siden.

 

LENKER

Klikk her for lenker angående blomstermedisin.

 

KONSULTAJON HOS MEG

Blomstermedisinen koster minimalt dersom du får denne som del i annen behandling hos meg. Hvis du kommer kun for å få blomstermedisin betaler du for vanlig konsultasjon. D.v.s. jeg tar betalt for tiden jeg bruker på en klient, ikke selve blomstermedisinen jeg deler ut. Når du kommer tilbake for å få ny pipetteflaske tar jeg ikke full timepris dersom vi kun bruker 15 min. Årsaken til dette er selsagt at verdien av dråpene jeg deler ut bare er noen ører.

Til toppen av siden.

 

TIMEBESTILLING/INFORMASJON

Praktisk informasjon, timebestilling, priser og tlf.nr.

 

TERAPIER
KORTVERSJONENE
Biopati (detaljene)
  - Kosthold
  - Vitaminer og min.
  - Phytoterapi
  - Immunterapi
Blomstermedisin
Hårmineralanalyse
Matintoleransetest
Nordlys massasje
ANALYSEMETODER
Intervju
Irisanalyse
Introspect oberon
Symptomanalyse
 Biopat Terje Valentinsen, Tlf.95815082     Timebestilling/informasjon     Terje     Lenker     Startsiden