mormedbarn
middag
 spectro liver
massasjeT
ginkgo
HÅRMINERALANALYSE

 

 HVA ER HÅRMINERALANALYSE ?
HVORFOR TRENGER VI MINERALER ?
MOT HVILKE SYKDOMMER ?
HVORDAN OPPSTÅR MINERAL-UBALANSE ?
TESTMETODER FOR MINERAL-UBALANSE
NØDVENDIG MED HÅRMINERALANALYSE ?
HVOR OFTE BØR MAN TESTE ?

LENKER
KONSULTASJON HOS MEG
TIMEBESTILLING/INFORMASJON

 

HVA ER HÅRMINERALANALYSE ?

Hårmineralanalyse brukes til å bestemme nivået av de mange ulike mineralene i kroppen. Både mangler og overskudd avdekkes. Også forholdet mellom de enkelte mineralene måles og dette er like viktig.

Prosedyren er å klippe 1/2 gram hår fra klienten som så sendes til et laboratorium for undersøkelse. Her forbrennes håret til aske i en ovn slik at mineralmengdene kan måles med en bestemt metode. Laboratoriet utarbeider så søylediagrammer som nøyaktig viser nivåene med angivelse av øvre og nedre grenser for akseptabelt nivå. Det er statistikk som ligger til grunn for disse grensene. Avanserte laboratorier lager også forslag til tilskudd av mineralene (f.eks. Trace Elements i USA). Dette er svært viktig fordi det ikke er så enkelt som at man bare kan tilføre det man mangler (NB!). Ofte må man tilføre andre mineraler for å øke nivået av et bestemt mineral.

Nyttige mineraler som måles er: Bor, kalsium, krom, jern, kalium, magnesium, mangan, molybden, natrium, nikkel, fosfor, selen, silisium, tinn, vanadium, wolframsink.

Skadelige mineraler (tungmetaller) som måles er: aluminum, arsen, cadmium, kvikksølv, bly og palladium. Det finne smetoder for å fjerne disse fra kroppen.

Til toppen av siden.

 

HVORFOR TRENGER VI MINERALER ?

Mineralene er grunnstoffene som alt på jorda består av, også kroppene våre. Disse er den minste enheten av fast stoff. Hvert eneste organ, alle musklene, skjelettet og bindevevet består utelukkende av mineraler, i en bestemt sammensetning.

Balansen mellom mineralene er viktig, og hvis denne forrykkes, hvis det blir altfor mye eller for lite av noe, kan svært mye gå galt. Organfunksjonene kan endres som igjen medfører andre ubalanser. Alle mulige sykdommer kan oppstå eller påvirkes i negativ retning. Eller det motsatte, at sykdommer medfører mineralubalanser, som bare gjør saken verre.

Til toppen av siden.

 

MOT HVILKE SYKDOMMER ?

Som nevnt i forrige avsnitt spiller mineralmangel (eller overskudd) en rolle ved nesten alle sykdommer, i varierende grad. Dess mer alvorlig og kronisk sykdommen er, dess mer ubalansert mineralnivp observeres. Tilskudd ved sykdommer kan bidra positivt, og i noen tilfeller være den eneste nødvendige kuren. Men som oftest må man gjøre flere terapeutiske grep parallelt.

Til toppen av siden.

 

HVORDAN OPPSTÅR MINERAL-UBALANSE ?

De viktigste er:

 • MODERNE DYRKNINGSMETODER
  Kunstgjødsel er den viktigste årsaken til mineralmangel i dyrket mat, og dermed i oss mennesker. Forskjellen på biologisk og kunstgjødslet mat er DRAMATISK. Biologisk mat inneholder ofte dobbelt så mange mineraler i gjennomsnitt. Ved kunstgjødsling tilføres bare de viktigste mineralene som gjør at plantene vokser raskt (større profitt). Dette utarmer plantene for de øvrige mineralene, som også er viktige. I tillegg brukes det sprøytemidler som forgifter plantene. Når vi får denne giften i oss, blir vi ikke bare forgiftet, men giften forrykker også balansen mellom mineralene i kroppen.
 • MINERALMENGDEN I JORDSMONNET
  Det er store naturlige forskjeller på mengden mineraler i jorda ulike steder på kloden (uavhengig av kunstgjødsling). Også lokalt kan det variere en del. Disse forskjellene gjenspeiles i plantene som vokser i jorda. Man har derfor slett ingen garanti for at mineralmengden/(balansen i jordsmonnet) i plantene du spiser passer dine individuelle behov, dessverre. Velkjent er historien fra et område i Kina, d alle menn døde i 50-års alderen. Amerikansk forskning avslørte at årsaken var mangel på selen i joda. Ved tilskudd ble dette problemet eliminert.
 • STIMULANSER OG MEDISINER
  Narkotika, tobakk, alkohol, kaffe og sort te forrykker mineralbalansen. Det samme gjør langvarig forbruk av medisiner.
 • DÅRLIGE MATVANER
  All mat med hvitt mel eller sukker, pølser, pommes frites, frossenpizza, ferdigmat m/kort oppvarming og annen junk food.
 • SYKDOMMER OG DÅRLIGE ORGANFUNKSJONER
  Mange sykdommer forrykker mineralbalansen. Det samme gjør dårlig tygging, lite magesyre, rask/langsomt stoddskifte og dårlig blod- og lymfesirkulasjon.
 • FORURENSNING
  Forurensning forrykker mineralbalansen i kroppen i ugunstig retning. Dette foregår på mange ulike måter.
 • NEGATIVE PSYKOLOGISKE MØNSTRE/STRESS
  Psyken påvirker i høyeste grad mineralene ikroppen. Dette virker begge veier, psyken påvirker mineralene og mineraltilskudd påvirker psyken. Et eksempel som ilustrerer begge forholdene: Stress gjør at magnesium skilles ut av kroppen. MAgnesiummangel kan igjen bl.a medføre nervøsitet og "kort lunte". Ved tilskudd kan dette problemet elimineres. Nettopp magnesium er det mineralet som folk oftest mangler.
 • HARD FYSISK BELASTNING
  Dette medfører økt behov for mineraler. Idrettsfolk bør passe på her.
 • SPESIELLE NATURLIGE BEHOV
  Hvert menneske er individuelt, også når det gjelder behov for mineraler. Kanske passer matens mineralinnhold dårlig for dine behov.

Til toppen av siden.

 

TESTMETODER FOR MINERAL-UBALANSE

Disse metodene finnes for å teste for mineralmangler:

 • BLOD
  Det er nivået i vevene som er vesentlig, og det er ingen entydig sammenheng mellom vevenes og blodets mineralnivå. Blodets hensikt er å transportere næringsstoffer rundt i kroppen, og dets mineralinnhold kan derfor raskt endre seg etter hva vi har spist, gjort osv. Det er derfor ike egnet til å vise kroppens langvarige mineralstatus.
 • URIN
  Urin er en utskillingsvæske som inneholder slaggprodukter samt overskytende vitaminer og mineraler. Urin viser hverken nåværende eller den langvarige mineralstatusen.
 • SVETTE
  Svette er en utskillingsvæske som bedre enn urin viser kroppens mineralstatus. Men den kan ikke vise den langvarige mineralstatusen.
 • MÅLING MED BIOTRON OG KINESOLOGI
  Disse metodene viser sannsynligvis kun den nåværende mineralstatusen. Dessuten krever metodene stor dyktighet.
 • HÅR
  En hårprøve bruker flere måneder på å vokse ut slik at denne derfor viser MINERALSTATUS OVER LENGRE TID. Det finnes erfaringsmateriale over hva mengdene mineraler i hår tilsvarer for resten av kroppens mineralstatus. Testing på hår er også alle de andre testmtodene overlegen m.h.t. nøyaktighet. Hårprøver er også en god metode for å bestemme nivået av tungmetaller.

Til toppen av siden.

 

NØDVENDIG MED HÅRMINERALANALYSE ?

Svaret er JA. Noen tror at bare man tar nok minerale er det greit. Dette er ikke riktig. Det er store individuelle forskjeller m.h.t. behov for mineraltilførsel. De som er bra for en er direkte skadelig for en annen. Hvis man har svært sære behov for mineraler kan også anbefalt dosering av et alminneligvitamin/mineral-kopleks skape ubalanse i kroppen. Spesielt uheldig er det å innta tilskudd av enkeltmineraler uten å vite at det er noe man mangler. Uansett skal man alltid bruke et vitamin/mineral-kompleks som basis når man tar enkeltmineraler .

Til toppen av siden.

 

HVOR OFTE BØR MAN TESTE ?

Det er lurt å teste ca. 2 ganger i året. I hvert fall i starten inntil man har funnet sitt naturlige behov for mineraltilskudd. Når man tar en test første gangen er mineralstatusen gjerne ganske ubalansert. Man får så et forslag tilbake fra lab'en om dosering av tilskudd. Når man har inntatt dette i en periode vil nivået endre seg og en ny balanse vil oppstå. Den nye balansen er også i stor grad et resultat av andre terapier som klienten mottar parallelt. Det vil derfor være nødvendig med ny test for å justere. Etter noen tester vil man se at mineralstatusen blir mer og mer normalisert.

Til toppen av siden.

 

LENKER

Klikk her for lenker angående hårmineralanalyse.

 

KONSULTASJON HOS MEG

Du kommer til mitt kontor med et problem. Hvis du ønsker en hårmineralanalyse som en del av terapien, klipper jeg av litt hår og sender dette til Trace Elements i USA.

Det tar en måned å få resultatet tilbake. Dette er lang tid å vente, så derfor starter vi terapien umiddelbart ved at jeg ordinerer noen tilskudd som jeg regner med er "bankers".

Når analyseresultatet ankommer mitt kontor, kommer du til en ny time. Jeg forklarer så hva resultatetbetyr og hva du må gjøre og passe på i tillegg til å starte med tilskuddene Trace Elements foreslår. Du kan ikke på egen hånd sende hår til Trace Elements for analyse, men må gå via en terapeut med godkjent utdanning i mineralanalyse. Dette for å sikre at resultatet blir korrekt forstått av klienten. Det finnes imidlertid andre laboraorier som analyserer for ikke-terapeuter.

Til slutt må det sies at det er mest hensiktsmessig at mineralanalyse inngår som en del av en biopatisk konsultasjon. Som oftest trenger man flere terapeutiske virkemidler enn bare mineraler når man er syk.

Til toppen av siden.

 

TIMEBESTILLING/INFORMASJON

Praktisk informasjon, timebestilling, priser og tlf.nr 

 

TERAPIER
KORTVERSJONENE
Biopati (detaljene)
  - Kosthold
  - Vitaminer og min.
  - Phytoterapi
  - Immunterapi
Blomstermedisin
Hårmineralanalyse
Matintoleransetest
Nordlys massasje
ANALYSEMETODER
Intervju
Irisanalyse
Introspect oberon
Symptomanalyse
 Biopat Terje Valentinsen, Tlf.95815082     Timebestilling/informasjon     Terje     Lenker     Startsiden