mormedbarn
middag
 spectro liver
massasjeT
ginkgo
NORDLYS  MASSASJE
nordlys-terapimassasje
massasje-10

 

 

 


HVA ER NORDLYS MASSASJE ?
HVORFOR FÅ NORDLYS MASSASJE ?
MASSASJE-FORMENE JEG TILBYR
HVEM KAN FÅ NORDLYS MASSASJE ?
DETALJENE OM NORDLYS MASSASJE
FAKTA OM NORDLYS-KONSEPTET

LENKER
HVORDAN FOREGÅR MASSASJEN ?
TIMEBESTILLING/INFORMASJON

 

HVA ER NORDLYS MASSASJE ?

Nordlys Massasje er en terapiform som kombinerer kroppsmassasje, terapeutisk berøring, samtaleterapi samt diverse teknikker for energibalansering og selvutvikling.

Hensikten. Mange tar Nordlys Massasje bare for å slappe av og ha det godt. Hovedhensikten er imidlertid å øke klientens selvinnsikt og bevissthet. Dette for å avklare personlige problemer som fører til lidelse og motgang, og som hindrer oss i å leve lykkelig, meningsfullt og ansvarlig sammen med våre medmennesker. I alle mennesker finnes det et skattkammer av visdom, kraft og medfølelse som kan dyrkes fram.

Avspenning er det første skrittet. For å få det bedre må stress håndteres hensiktsmessig. Nordlys teknikkene søker å skape den nødvendige avspenning og indre ro, som kan være gunstig ved sykdom og psykisk ubalanse.

Kroppen og psyken. Trodde du at massasje kun virker mot spente muskler? Den fysiske kroppen og psyken er uløselig forbundet. Til hver dårlig holdning og til hver muskelspenning i det fysiske svarer det en belastning/unote i det psykiske. Kroppen fungerer som et arkiv over alle våre tidligere erfaringer, både traumer og lykkeligere hendelser.
Hver kroppsdel har en psykisk betydning. F.eks. svarer lårene til kvalitetene "styrke" og "kroppsglede", og massasje av lår kan benyttes for å øke tilgangen til disse kvalitetene. Tilsvarende vil problemer forbundet med bruk av egen styrke gjenfinnes i lårene (misbruk av styrke, undertrykke egen styrke etc..).

Berøringen under massasjen lar oss komme i kontakt meddisse lagene av bevissthet som nprmalt er utilgjengelige for oss, men som man med hjertet kan merke. Når fortrengte sider av personligheten på denne måten trekkes fram i bevisstheten, får man mulighet til å rydde opp.

Noen av teknikkene i Nordlys Massasje (jeg tilbyr ikke alle disse):

 • Massasje (klassisk Nordlys Massasje, avspenningsmassasje, oppkvikkingsmassasje)
 • Psykiske strømmer
 • Polaritetsmassasje
 • Chakrabalansering
 • Trigger punkter
 • Terapeutisk berøring
 • Terapeutisk samtale
 • Massasje for kriserammede

Samtaleterapi / coching anvendes for å bearbeide problemer også via det mentale i tillegg til den energetiske effekten som amssasjen gir.

Filosofien bak Nordlys prinsippene er at mennesket selv skal utvikle sine potensialer for å bli lykkeligere og velfungerende sammen med andre. Prinsippene har en dyp spirituell karakter, og er inspirert fra såvel østens tenkning som den kristne mystikk.

Til toppen av siden.

 

HVORFOR FÅ NORDLYS MASSASJE ?

Folk ber om Nordlys Massasje vanligvis fordi de ønsker følgende:

Psykisk Fysisk
 • Avspenning (lange massasjestrøk )
 • Oppkvikking (korte massasjestrøk)
 • Jordforbindelse (realitetssans)
 • Bevissthet om egen kropp.
 • Indre ro
 • Harmonisering
 • Løsning av spesifikke problemer
 • Selvutvikling
 
 • Velvære
 • Økt fysisk overskudd
 • Bedre blodsitkulasjon
 • Lindring av smerter
 • Lindring av fysiske smerter
 

Til toppen av siden.

 

MASSASJEFORMENE JEG TILBYR

Klassisk kroppsmassasje

En standard Nordlys Massasje, med varierende strøk, individuelt tilpasset din kropps behov og spenningstilstand. I massasjen vil jeg kunne inkludere teknikkene "terapeutisk berøring", "polaaritetsmassasje" og "psykiske strømmer".

Massasje ca. 75 min.
Du må sette av 1 time 45 min til sesjonen.
Legg til 1/2 time dersom vi innleder med en samtle omkring et bestemt tema du har valgt.

Avspenningsmassasje

Denne massasjeformen preges av lange rolige strøk. Du kan stresse ned, synke inn i deg selv, gi slipp og nyte din egen kropp.

Massasje ca. 45 min.
Du må sette av 1 time til sesjonen.

Kvikk-opp-massasje

Denne kan du velge hvis du står overfor en oppgave der du trenger mer energi. Dette er en dynamisk, aktiv massasje med hurtige korte strøk.

Massasje ca. 45 min.
Du må sette av 1 time til sesjonen.

Terapeutisk berøring
Dette er egentlig ikke massasje, men består av noen teknikker for energibalansering som foregår med tøyet på. Terapeuten legger hendene på kroppen eller arbeider ute i auraen.

Behandling ca. 30 min.
Du må sette av 45 min. til sesjonen.

Til toppen av siden.

 

HVEM KAN FÅ NORDLYS MASSASJE ?

Alle kan ha glede av massasje.

Gravide har også utbytte av massasje. Denne øker kroppsfølelsen og gjør det lettere for den vordende mor å følge med i graviditetsprosessen.

Seksuelle overgep. For disse kan Nordlys Massasje av og til være viktig. Når man ser at gensene for berøring respekteres av terapeuten, kan dette gradvis bygge opp tilliten og kroppen begynner å slippe erindringene om overgepet. Dette kan det ofte være vanskelig å nå via det mentale, selv om samtale også kan være bra. DEt vil hele tiden være klienten som bestemmer hvor grensene går.

Påvirket av alkohol/narkotika. Disse får ikke Nordlys Massasje av meg. Rusen gjør at bevisstheten om seg selv forvrenges. Når massasjen virker åpnende kan resultatet lett bli kaos.

Til toppen av siden.

 

DETALJENE OM NORDLYS MASSASJE

En massasjesesjon etter Nordlys prinsippene består av flere elementer som alle er viktig for et vellykket resultat.

Kunnskap om anatomi. Enhver massasjeform krever innsikt i anatomi. Først og fremst gjelder det å massere mot hjertet på lemmene for ikke å skade veneklaffene. I noen tilfeller ønsker massøren å arbeide spesifikt på enkelte muskler, f.eks. for å avspenne disse. I andre tilfeller utføres spesielle massasjegrep som krever at muskler gjenfinnes.

Kunnskap om menneskets energisystem. Foruten den fysiske kroppen og nervesystemet består mennesket bl.a. av høyere energier som løper i meridianer og eteriske baner. Kunnskap om dette utnyttes på følgende måter:

  Grunnformen. Nordlys Massasje benytter en grunnform der man arbeider seg gjenom kroppen i samme retning som den eteriske flyten. Dermed motarbeides ikke energiens naturlige flyt.

Først kommer åpningssekvensen, som sørger for gradvis å venne klienten til berøringen og få denne til å slappe av. Åpningen er også viktig for at terapeuten får "innstillt" seg på klienten. Skuldre, hodet og chakrane berøres etter tur.

Massasjen starter alltid på beina. Dette sikrer at kllienten først får grounding (jordkontakt) som et fundament til å takle en åpning for høyere energier lenger oppe i kroppen.

Kroppen masseres så igjennom i en bestemt rekkefølge

Avslutningssekvensen følger også en bestemt prosedyre som sørger for å "lukke" igjen for den åpenheten som massasjen har skapt. Dette er viktig for å unngå sjokkopplevelser. Chakraene berøres etter tur i motsatt rekkefølge og terapeuten trekker seg tilbake.

Innenfor disse rammene er det rom for uendelige variasjoner avhengig av klientens situasjon.

Eteriske punkter (mini-chakraer) finnes over hele kroppen og kan stimuleres ved behov. Disse har betydning for det omkringliggende vevet.

Polaritet. Polaritetsforhold finnes overalt i kroppen (nakke-halebein, venstre skulder-høyre skulder etc..). Disse stimuleres ved at terapeuten forbinder dem med hendene sine.

Psykiske strømmer. I likhet med meridianene finnes det eteriske strømmer i kroppen. Hver av disse har å gjøre med ulike sider av menneskets psyke og kan stimuleres etter behov ved å forbinde punktene på strømmene.

Terapeutens tilstedeværelse. Det er helt essensielt at terapeuten er "til stede" ved massasjen. Denne må bruke sin sanseevne og intuisjon for å oppfatte hva som foregår i klienten. I motsatt fall vil massasjen kun ha en positiv effekt på den fysiske kroppen. Billedlig kan man si at helbredelse kan skje når man blir "sett" av et annet menneske (noe å gruble over?).

Positiv, trygg atmosfære. Det må være et tillitsforhold mellom klient og terapeut. Mistillit fra klientens side vil få denne til å binde seg, og dermed hindre den nødvendige avspenningen. klienten må føle seg hjertelig mottatt, og selve massasjerommet må føles innbydende.

En spirituell virkelighet? Det er mye vi ikke kan forklare når massasjen fører til en bedring i  klientens tilstand. Noen velger å tro at høyere makter har en finger med i spillet. Nordlysterapeutene vil som oftest ha et forhold til disse tingene. Dette inngår også i utdannelsen vår (medistasjon etc.) Personlig innleder jeg enhver massasje med en bønn om å få være en kanal for de helbredende krefter i universet.

Til toppen av siden.

 

FAKTA OM NORDLYS-KONSEPTET

Bakgrunnen. Nordlys Massasje er utviklet av Anne og Philip Neess ved NOrdlys Centret i Danmark. "Nordlys Massasje" er et registrert navn og kan kun benyttes av personer som har fullført massasjeutdannelsen ved centret. I mer enn 20 år har de hatt tusenvis av mennesker på kurs. Kursistene kommer hovedsaklig fra Danmark, men oppsiktsvekende mange også fra Norge. Navnet "Nordlys" er hentet fra nordlyset som bølger over himmelen en kald høstnatt, og er et symbol på det vakre i mennesket.

Utbredelsen. Nordlys Massasje oppnår en stadig sterkere posisjon i Danmark. Metodene er i dag i bruk hos massører med egne klinikker for mennesker som ønsker denne formen for kroppspleie og trapeutisk hjelp. Metodene benyttes også på mange institusjoner for misbrukere, fysisk eller psykisk handicappede, ved fødsler og som tillegsbehandling ved kreft. Mange lærere benytter Nordlys prinsippene i barnehager, på høyskoler og andre undervisningsinstitusjoner. Et nytt område er offentlig/privat næringsliv, og erfaringen viser at stressreduksjonen bidrar til mindre sykefravær og større arbeidsglede.

Organisering av virksomheten. Det er dannet diverse foreninger på bakgrunn av arbeidet som er nedlagt på Nordlys Centret. NMT (Nordlys Massagelærere og Terapeuter) er til for profesjonelle Nordlys terapeuter, og hvert år arrangeres det videreutdanning i massasje og andre teknikker for selvutvikling.
Nordlys Forum er en annen forening som er et forum med et bredere interessefelt innen selvutvikling.
Det finne serfarne terapeuter, med autorisasjon som "supervisorer", som andre Nordlys terapeuter kan søke råd hos for å få nye synsvinkler på faglige problemer (supervisorene søker andre supervisorer).
Det er en forutsetning at Nordlys terapeutene, som jobber med andre mennesker, også jobber aktivt med egen selvutvikling.

Til toppen av siden.

 

LENKER

Klikk her for lenker angående ordlys Massasje.

 

HVORDAN FOREGÅR MASSASJEN ?

Hvis du ønsker å snakke om en bestemt problematikk tar vi først en samtale. Hensikten med samtalen er at du skal ledes til selv å oppdage dine egne ressurser og muligheter.

Etterp kler du av deg, legger deg på benken med et laken under og over deg (+ evnt et teppe). Truse beholdes på hvis det gjør at du føler deg tryggere. Under massasjen vil bare kroppsdelen som behandles avdekkes..

Mens du slapper av og synker inn i deg selv, vil jeg sentrere meg for best mulig å stenge ute omverdenen og kunne formidle energi.

For å gradvis venne deg til berøringen, legger jeg først hendene på skuldrene og deretter på chakraene etter tur.

Du er nå klar og masssjen begynner. Kroppsdelene behandles i en bestemt rekkefølge som følger energiens naturlige flyt.

Til slutt utfører jeg avslutningsprosedyren, som har til hensikt å lukke igjen for den åpenhten massasjen fører til. Chakrane berøres bl.a. i motsatt rekkefølge.

Etter massasjen får du ligge i ro en stund mens du litt etter litt vender tilbake til vanlig bevissthet. Vi avslutter evnetuelt med å snakke litt om hvordan massasjen opplevdes for oss begge.

Til toppen av siden.

 

TIMEBESTILLING/INFORMASJON

Praktisk informasjon, timebestilling, priser og tlf.nr.

 

TERAPIER
KORTVERSJONENE
Biopati (detaljene)
  - Kosthold
  - Vitaminer og min.
  - Phytoterapi
  - Immunterapi
Blomstermedisin
Hårmineralanalyse
Matintoleransetest
Nordlys massasje
ANALYSEMETODER
Intervju
Irisanalyse
Introspect oberon
Symptomanalyse
 Biopat Terje Valentinsen, Tlf.95815082     Timebestilling/informasjon     Terje     Lenker     Startsiden